3 CÂU HỎI CỦA VIỆN GOETHE

CLIP HERE

1. 8m2 là triển lãm thứ 3 của anh ở Viện Goethe, vậy điều khác biệt của triển lãm lần này là gì?

2. Tại sao anh lại sử dụng đồ dùng các nhân của những người công nhân trong tác phẩm của mình?

3. Anh đã hợp tác với Viện Goethe 10 năm nay, vậy điều anh ấn tượng ở Viện Goethe là gì?

Comments are closed.