Bản sắc và hội nhập trong sáng tác mỹ thuật – thách thức và cơ hội

Câu chuyện bản sắc trong sáng tác Mỹ thuật luôn là một đề tài được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển của nền mỹ thuật Việt nam từ khi trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương được chính thức thành lập. Ở từng giai đoạn phát triển, “bản sắc” văn hoá luôn trở thành một vấn đề được các thế hệ nghệ sĩ trăn trở và tìm tòi thể hiện. Rất nhiều tên tuổi lớn đã để lại dấu... Read The Rest →