8 MÉT VUÔNG- VTC14

VIDEO CLIP HERE

(Truyền hình VTC14) – 8m2 là một tiêu chuẩn, một chỉ tiêu tối thiểu về không gian ở của một đầu người được chính quyền quy định những ngày còn bao cấp, giờ đây vẫn còn rất nhiều mảnh đời phải quay quắt trong 8m2, nhưng không phải 8m2 một đầu người mà có khi 8m2 cho cả 8 đầu người…” – Đây là những chia sẻ của tác giả buổi triển lãm sắp đặt ảnh mang cái tên rất lạ: 8m2. Với buổi triển lãm này, tác giả Nguyễn Thế Sơn đem đến cho người xem cuộc sống và không gian sống của những người lao động di cư. Những con người, mà không gian sống chưa đến 10m2 là tất cả đối với họ.

Comments are closed.