Hà nội- những không gian sáng tạo-VTC14

Hơn 2 năm gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, Hà Nội quan tâm hơn đến việc phát triển văn hoá và chú trọng vào khai thác, phát huy những giá trị truyền thống. Nhưng là mô hình mới nên các không gian sáng tạo ở Hà Nội đang gặp không ít vướng mắc trong quá trình hình thành và phát triển. Vai trò, vị trí của các không gian sáng tạo trong việc tạo nên bản sắc mới cho Hà Nội, tạo động lực cho phát triển kinh tế – xã hội Thủ đô là không thể phủ nhận – khi thành phố đang ưu tiên phát triển kinh tế sáng tạo, công nghiệp văn hóa. Những không gian sáng tạo sẽ phát huy nguồn lực của cho giới trẻ hay những người hoạt động văn hóa nghệ thuật để hội nhập với thế giới.

Comments are closed.