Nghệ thuật thắp sáng xóm ven sông- VOV5

Một bộ phim ngắn của bạn Nguyễn Khắc Hải Hà về dự án nghệ thuật công cộng Phúc Tân.

Comments are closed.