Event horizon- Erato school 2019 ← Back to the portfolio

CHÂN TRỜI BIẾN CỐ

Triển lãm là sự tụ hội tác phẩm của 15 nghệ sỹ trải dải xuyên suốt các lãnh địa nghệ thuật khác nhau.

Những câu hỏi: “Ta là ai? Tại sao chúng ta lại sinh ra ở đây? Chúng ta đang đi về đâu?” vẫn thường trực trong tâm tư mỗi người. Dù nghệ thuật không thể đưa ra câu trả lời xác đáng cho những câu hỏi triết lý ấy, nó lại mang đến cho ta những cái nhìn riêng phần của mỗi cá nhân. Tập hợp nhiều cái riêng phần lại mang cho mỗi người một cái nhìn tổng thể khác nhau về nghệ thuật và thẩm mỹ. Mỗi một cột mốc trong quá trình sáng tác của một nghệ sỹ như một Chân Trời Biến Cố – nơi mà quán tính vận động thay đổi

Mỗi nghệ sỹ là một gương mặt riêng biệt, mang tính cá nhân trong những góc thực hành và quan điểm nghệ thuật. Họ là những nghệ sỹ kế thừa được đặc tính của nghệ thuật truyền thống đồng thời mang nó vào trong những thực hành thể nghiệm từ chất liệu cho đến tư tưởng.

Chính sự pha trộn giữa hai lãnh địa tưởng chừng như tách rời nhau đã tạo nên các cá tính riêng biệt. Tiêu biểu như những nghệ sỹ như Vũ Xuân Đông, Oanh Phi Phi, Triệu Khắc Tiến, họ đã tạo nên những giao diện tiếp cận hiện đại trên sơn mài, tì trên kỹ thuật truyền thống. Hay như những người thực hành trên phương tiện mới như Trần Hậu Yên Thế, Phan Hải bằng, Vũ Kim Thư, Triệu Minh Hải, Phạm Khắc Quang và Nguyễn Thế Sơn – những người luôn trên con đường lần tìm nhận diện cá nhân để rồi bắt gặp chính bản thân mình trong chất liệu cũng như trong tư tưởng về văn hoá và lịch sử. Chặng đường đó còn được bồi đắp thêm nhựa sống rất quan trọng từ những nghệ sỹ trẻ như Ngô Thu Hương, Cấn Văn Ân … Họ không những kế thừa được những kinh nghiệm thực hành hiệu quả mà còn từng bước xác lập hành trình riêng của mình vừa như một cầu nối để nghệ thuật tiếp biến vừa tạo dựng một hình ảnh chuyển giao quan trọng trong bối cảnh nghệ thuật chung.

Từ những ngã rẽ thực hành tưởng chừng khác biệt ấy, sự kết hợp cho dù từ bất kỳ điểm nào đi chăng nữa, chúng cũng tạo lập được một chỉnh thể hoà trộn rất riêng biệt, mà không hề bị lệ thuộc vào tính chất tất định của quá khứ và truyền thống.

Nghệ sỹ tham gia:

Cấn Văn Ân
Lê Đăng Ninh
Ngô Thu Hương
Nguyễn Thế Sơn
Phạm Khắc Quang
Phan Hải Bằng
Oanh Phi Phi
Trần Công Dũng
Trần Hậu Yên Thế
Triệu Khắc Tiến
Triệu Minh Hải
Trịnh Minh Tiến
Vũ Kim Thư
Vũ Xuân Đông
Vương Văn Thạo

Khai mạc: 19h ngày 27/11/2019

Địa điểm: Erato School of Music and Performance Art, 56 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội

Thời gian triển lãm: 27/11/2019 – 27/01/2020

—————————————————————
Event Horizon

This is a group exhibition of 15 artists specializing in multiple artistic disciplines.

The questions related to our existences remains unsettling. Although arts cannot provide us valid answers to these philosophical questions, it gives us individual insights. And gathering these separated perspective would give each person a different overview of arts and aesthetics. Hence, each of the milestones in the creative practicing is like an Event Horizon – where the inertia changes.

Each artist has an individual identity, and distinctive personality represented through his/her practices and artistic perspective. They are the artists who inherit the features of traditional art and bring it into experimental practices from the way of using medium to building concept.

It is the intertwinement of the two seemingly separated territories that have created distinctive personalities. For example, artists like Vu Xuan Dong, Oanh Phi Phi and Trieu Khac Tien have created modern interfaces on lacquer based on traditional techniques. In addition, those who practice on new media such as Tran Hau Yen The, Phan Hai Bang, Vu Kim Thu, Trieu Minh Hai, Pham Khac Quang and Nguyen The Son ­ are always on the path to search for their personal identities and then finally discover themselves existing within the material as well as in the notions of culture and history. This is also enriched by the vital role of the young artists like Ngo Thu Huong, Can Van An … They do not only inherit the the seniors’ practices but also gradually establish their own journey. The emerging artists are essential joints for the continuous growth of arts and initiate the shifting phase within the context of the contemporary art scene.

From these supposedly different artistic practices, any kind of combination would create an exclusive unity that does not depend solely on the orthodox views of the past and tradition.

Opening: 19h on 27th November 2019

Location: Erato School of Music and Performance Art, 56 Phố Trạm, Long Biên, Hà Nội

Exhibiton lasts from 27/11/2019 to 27/01/2020

Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019
Event horizon- Erato school 2019

Contact

×