“Sợi kết nối” – Khởi nguồn sáng tạo từ chất liệu truyền thống-toquoc.vn

https://toquoc.vn/soi-ket-noi-khoi-nguon-sang-tao-tu-chat-lieu-truyen-thong-20220831164729744.htm?fbclid=IwAR0j5Kjt55HtD1-Mn311mKVfY2XNDh2-pwyn7MXvqlY8m-5w6J3LRHzg_WU

Triển lãm “Sợi kết nối” do nghệ sĩ – giám tuyển Nguyễn Thế Sơn dẫn dắt, hội tụ gần 80 tác phẩm hội họa và sắp đặt từ 24 nghệ sĩ trẻ tốt nghiệp Khoa Hội hoạ trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam.

Current Time1:00/Duration1:46Auto

Triển lãm “Sợi kết nối”

Thu Mai – Đăng Ninh

Comments are closed.