Nghệ thuật đương đại Trung Quốc: Hệ quả từ một chính sách

Từ sau mốc lịch sử năm 1978, khi ông Đặng Tiểu Bình mở cửa Trung Quốc với thế giới, đất nước Trung Quốc như hồi sinh và có nhiều thay đổi to lớn về mọi mặt. Trong lĩnh vực nghệ thuật, các nghệ sĩ Trung Quốc đã háo hức thử nghiệm với những kỹ thuật và thủ pháp nghệ thuật mới của phương Tây để phản ánh những vấn đề nóng hổi và bức xúc về chính trị và xã hội. Chính động lực này đã tạo ra một diện... Read The Rest →

LƯƠNG THẠC: Khi không bị cấm

Trong trào lưu sáng tác nghệ thuật đương đại của Trung Quốc, có thể nói một đặc điểm chung và nổi bật trong các hình thức sáng tác là tính phản ánh cao. Người nghệ sỹ đã phản ánh những gì? Họ phản ánh đời sống xã hội, chính trị, văn hóa… và đưa ra những quan điểm, thái độ của mình, bộc lộ cái tôi trong từng tác phẩm. Bất luận là người nghệ sỹ sử dụng chất liệu gì hay phương thức biểu đạt nào thì thái độ... Read The Rest →

Contact

×