Bàn về nhiếp ảnh nghệ thuật trong tiến trình phát triển của nghệ thuật đương đại

http://www.songtre.tv/news/van-hoa/ban-ve-nhiep-anh-nghe-thuat-trong-tien-trinh-phat-trien-cua-nghe-thuat-duong-dai-40-4746.html (Sóng Trẻ) – “Nhiếp ảnh nghệ thuật trong tiến trình phát triển của nghệ thuật đương đại” là tên buổi nói chuyện của nghệ sĩ thị giác Nguyễn Thế Sơn diễn ra lúc 19 giờ, thứ 7, ngày 10/8/2013.   Tại không gian có phần bụi bặm tại công trường của Nhà sàn Collective (Tầng 3, nhà A, số 9 Trần Thánh Tông), nghệ sĩ thị giác – nhiếp ảnh gia đương đại Nguyễn Thế Sơn đã chân thành chia sẻ  kinh nghiệm sử dụng phương tiện nhiếp ảnh... Read The Rest →