Khi nghệ sỹ làm việc như nhà nghiên cứu -Tiền Phong online

Triển lãm “Nhà tây biến hình” của Nguyễn Thế Sơn và Trần Hậu Yên Thế được dư luận quan tâm không chỉ ở cách thể hiện độc đáo, mà còn ở quá trình làm việc cần mẫn như các nhà nghiên cứu của hai nghệ sĩ. 19 tác phẩm cùng 19 “hồ sơ” về những ngôi nhà có tuổi trăm năm gợi mở cho người xem về rất nhiều điều, không chỉ là dấu hỏi trong việc bảo tồn và gìn giữ kiến trúc cổ. Triển lãm diễn ra đến... Read The Rest →