Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023 ← Back to the portfolio

  • In →
  • video

VIETNAM IN TRANSITION, 1976 – PRESENT April 1, 2023 to October 22, 2023 The exhibition explores the multi-layered intersections of art, history, and memory in Vietnam since the end of the Vietnam War – in Vietnam known as the American War – and national reunification. With its history of French colonialism, American imperialism, Soviet-style socialism, and relative economic liberalization during the doi moi period, Vietnam is a country of strong divisions, both internally and between the homeland and the international diaspora. This exhibition presents contemporary artwork reflecting on various aspects of Vietnamese postwar history, interspersed with historical artifacts and documents from everyday life. Featured artists include Ann Le, Antonius-Tín Bui, Binh Danh, Dinh Q. Lê, Dinh Thi Tham Poong, Hoang Duong Cam, Ngô Đình Bảo Châu, Nguyen Quang Huy, Nguyễn Thế Sơn, Nguyễn Văn Cường, Phan Quang, Phung Huynh, Tuan Andrew Nguyen, Võ Trân Châu, Sandy Northrop, and Les Bird, with a special collection from Art in the Camps (Garden Streams) Archive, Chinese University of Hong Kong. Vietnam in Transition, 1976 – Present is generously supported by the Andy Warhol Foundation for the Visual Arts.

“Mở cửa từ ngày 1/4 tới ngày 22/10, triển lãm “Việt Nam trong bước chuyển mình, từ 1976 tới Nay” khám phá những giao điểm đa tầng của nghệ thuật, lịch sử và ký ức ở Việt Nam từ sau khi thống nhất đất nước và kết thúc của Chiến tranh Việt Nam – được biết rộng rãi dưới tên Chiến tranh chống Mỹ tại Việt Nam. Triển lãm trưng bày tác phẩm nghệ thuật đương đại phản ánh các khía cạnh khác nhau của lịch sử Việt Nam sau chiến tranh, xen kẽ các hiện vật và tư liệu lịch sử từ đời sống thường ngày. Triển lãm khám phá những bậc phân hóa tại Việt Nam, cùng những chia cách giữa quê hương và việc di cư ngoài nước”. – Bảo tàng Wende —– Bảo tàng Wende là bảo tàng nghệ thuật, trung tâm văn hoá và lưu trữ tài liệu Chiến tranh Lạnh về các vấn đề xã hội, chính trị và văn hoá. Wende vượt ra ngoài những khuôn khổ thông thường của một bảo tàng để theo đuổi nền học thuật và diễn giải nghệ thuật quốc tế qua các chương trình kỹ thuật số và thực nghiệm cộng đồng. Triển lãm diễn ra dưới sự tài trợ của quỹ Andy Warhol dành cho nghệ thuật thị giác.

Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023
Vietnam in transition- Wende Museum- USA 2023

Contact

×