Trao giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội lần thứ 13-VOV news

https://vnews.gov.vn/video/trao-giai-thuong-bui-xuan-phai-vi-tinh-yeu-ha-noi-lan-thu-13-192833.htm?fbclid=IwAR293VW33EWVXfKAoOh8KBlKEpDoJbeoCTCO4xpIeqSE8E1XrCemaYYTJZs

https://vnews.gov.vn/video/trao-giai-thuong-bui-xuan-phai-vi-tinh-yeu-ha-noi-lan-thu-13-192833.htm

Comments are closed.