Xu thế ảnh sắp đặt trong trào l­ưu sáng tác nghệ thuật đương đại của Trung Quốc

Cùng với dòng chảy của lịch sử, cùng với sự hội nhập kinh tế quốc tế từ những năm 80, Trung Quốc đã mở toang cánh cửa văn hóa với thế giới. Nghệ thuật Trung Quốc như đón nhận được luồng gió mới và bừng tỉnh dậy, đánh dấu một  thời kỳ cái tôi, cái cá nhân được các nghệ sỹ ý thức 1 cách sâu sắc và tiếp thu nhanh chóng. Trong bối cảnh đó, khi cuộc chuyển mình từ cái cũ sang cái mới được diễn ra cũng... Read The Rest →

Luận văn tốt nghiệp cử nhân nghệ thuật khoa Hội họa Đại học Mỹ thuật Hà nội 2002

Những khuôn mặt mới trong sơn dầu Trung Quốc thời kỳ sau mở cửa MỞ ĐẦU Đại cách mạng văn hóa Trung Quốc – một cuộc cách mạng diễn ra trong suốt 10 năm với tính chất quá tả đã để lại những dấu ấn sâu sắc trong lịch sử phát triển xã hội Trung Quốc. Ngày nay khi nhìn nhận lại cuộc đại cách mạng văn hóa này chúng ta không thể phủ nhận được một số những đóng góp tích cực của nó hay nói như quan điểm... Read The Rest →

Newer Entries »

Contact

×