New higher level – Tầm cao mới 2009 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Painting

I am a young man born in modern Vietnamese society whose childhood memory was just a little bit involved with the pre-Doi Moi government subsidies. In the present conditions of nonstop development, the conflict of values under international integration is quite unavoidable. New values with a staggering frequency incessantly emerge. What a pity for us Vietnamese: no sooner had we anxiously gotten out of the state of dire poverty under the subsidy system than we had to adapt ourselves to the ever-changing values in order to be in vogue! We were so absorbed with struggling, jostling and surpassing ourselves that we all tried our best to radiate like diamonds… But, unfortunately, those tiny precious stones fail to join together and form a block!
The face of Vietnamese society isn’t like any place I have gone past, it’s fully yet very empty. Everything is concealed and embellished under plenty of coverings. Trying to reveal the genuine values hidden by the façade of delusory, superfluous values up until now is the way as well as the responsibility of our generation of young artists today: aiming at a higher level of the future.

Tôi là một người trẻ trong xã hội Việt nam hiện đại, chỉ còn dính líu chút ít ký ức tuổi thơ với những thứ của thời bao cấp trước đổi mới. Với một sự phát triển không ngừng nghỉ, va chạm các giá trị trong sự hoà nhập với thế giới là điều khó tránh khỏi. Các giá trị mới luôn xuất hiện với tần xuất chóng mặt. Tội nghiệp cho những con người Việt nam chúng tôi, vừa nhấp nhổm thoát được cảnh đói nghèo của bao cấp, còn chưa kịp quen với những giá trị này đã vội vã phải thay đổi theo những giá trị mới khác thời thượng hơn. Mải miết vật lộn, chen lấn, vượt lên trên, chúng tôi ai cũng cố gắng để tự toả sáng như những hạt kim cương… Nhưng có điều là những hạt kim cương nhỏ bé lại không thể kết dính nổi với nhau thành một khối.

Diện mạo của xã hội Việt nam đương đại chẳng giống nơi nào mà tôi đã từng đi qua, ngồn ngộn mà vô cùng trống rỗng. Mọi thứ đều được che đạy, tô vẽ bởi rất nhiều lớp vỏ bọc. Cố gắng giải mã những giá trị thật bị che phủ sau các lớp vỏ bọc của những giá trị ngụy tạo , giá trị phù phiếm bấy lâu nay là con đường cũng như trách nhiệm của những người làm nghệ thuật thế hệ trẻ chúng tôi ngày hôm nay. Vì một tầm cao mới của ngày mai.
Nguyen The Son

New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009
New higher level – Tầm cao mới 2009

Contact

×