Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Painting
  • Photo

Cuộc trưng bày này như một kết hợp, nhắc lại cảm hứng từ tinh thần làm việc nhóm của các nghệ sĩ đã tham gia dự án nghệ thuật trong đường hầm nhà Quốc hội thời gian vừa qua. Đó là một dự án với những nỗ lực liên tiếp trong một thời gian khá ngắn ngủi cố gắng đưa những thực hành nghệ thuật mang xu hướng đương đại có khả năng tương tác và đối thoại với không gian rất đặc biệt đậm tính văn hoá lịch sử và chính trị của nhà Quốc hội.

Lần trưng bày này như một cuộc gặp mặt đầu Xuân, mở ra những kết nối với không gian AGOhub – một không gian kích thích sự sáng tạo trong các hoạt động văn hoá nghệ thuật và kiến trúc. Đây cũng là dịp công chúng có cơ hội tiếp xúc với các tác giả và những thực hành nghệ thuật độc đáo của từng cá nhân.

Cuộc trưng bày này trở nên có ý nghĩa hơn khi mà các thực hành nghệ thuật đương đại đang ở một giai đoạn giao thời của xã hội Việt nam khi mà các giá trị cũ mới, các khái niệm truyền thống và đương đại đang trong trạng thái xung đột, chưa có được những sự nhận thức rõ ràng, hay gọi một cách dân gian là đang trong thời buổi “tranh tối tranh sáng”. (Tranh tối tranh sáng cũng mang một ý nghĩa hài hước là tranh tối và tranh sáng. Đây là một dự án có khá nhiều tác phẩm sử dụng công nghệ chiếu sáng bên trong tác phẩm). Nhưng chính đặc tính mập mờ của trạng thái này cũng mang lại sự kích thích sáng tạo, thách thức phá bỏ những định kiến, đồng thời cũng tạo nên động lực cho chính những người thực hành nghệ thuật.

This exhibition is a combination, reiterating the inspiration of the teamwork of artists who have participated in the art project in the National Assembly tunnel recently. It is a project with continuous efforts in a relatively short time trying to bring the artistic practices of contemporary trends with its capacity of interacting and initiating dialogue with the very special cultural, historical and political space of the National Assembly.

This exhibition is like the beginning of Spring reunion , opening up connections with AGOhub – a space that stimulates creativity in cultural, artistic and architectural activities .This is also an opportunity for public to interact with the artists and to enjoy the unique artistic work of each individual.

This exhibition becomes more meaningful when the art practices are at a transitional stage of Vietnamese society when new values, traditional and contemporary concepts are in a state of conflict, lack of clear awareness, or in folk language, it is called the “twilight” period. (The meaning of the word the TWILIGHT also has a sense of humor: literally means dark and light pictures. This is a project that has included many works using lighting technology inside the art work). But it is the ambiguous character of this state that also brings creative stimulation, the challenge of breaking prejudices, and also creating the motivation for those who practice art.

Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019
Tranh tối tranh sáng- Agohub 2019

Contact

×