story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation

OPENING CLIP HERE

16 coffee tables are the “16 golden words” – the pillar of the diplomatic relation between Vietnam and China. This version of the “16 golden words” is different from the 16 words, which I previously learned in school, and throughout my time afterwards. The original versions are “”Friendly neighbor”, “Comprehensive cooperation”, Long term stability”,“Future-oriented”. From 2002 up to this date, I have found out that there is another version given to the Vietnamese side, by which the tone has changed quite a lot. They are “Joint rivers and mountains”, Shared ideology”, “Cultural similarity”, “Correlated fate”. It is this version, that Iused to make the 16 gold-moulded Sino Vietnamese words, written in Chinese calligraphic style. Each “golden word” is carved on a lacquered table top, which underneath lies similar stories of various aspects of lifeof two different countries, bounded by the same ideological mentality.

16 chiếc bàn cà phê trên đó là 16 chữ vàng, 1 phiên bản khác với 16 chữ tôi đã từng được học trong trường cũng như được nghe nhiều trong suốt thời gian sau đó. Phiên bản gốc là “Mục lân hữu hảo (Láng giềng hữu nghị), Toàn diện hợp tác (Hợp tác toàn diện), Trường kỳ ổn định(Ổn định lâu dài), Diện hướng vị lai (Hướng tới tương lai). Nhưng từ năm 2002 trở lại đây, tôi được biết còn một phiên bản 16 chữ khác được phía Trung quốc trao cho phía Việt nam thì màu sắc đã biến đổi khá nhiều. 16 chữ này là: “Sơn thuỷ tương liên”(Sông núi gắn liến), “Lý tưởng tương thông” (Cùng chung lý tưởng), “Văn hoá tương đồng” (Hoà nhập văn hoá), “Vận mệnh tương quan” (Có chung định mệnh). Và tôi đã thể hiện 16 chữ “vàng” đó theo 1 cách Việt hoá các âm Hán Việt theo lốiviết thư pháp chữ Hán. Mỗi chữ “vàng” được khắc trên một mặt bàn sơn mài, phía bên dưới là một câu chuyện tương đồng về các mặt của đời sống từ văn hoá, kinh tế, đến chính trị , xã hội của 2 xứ sở bị buộc chung1 ý thức hệ.

story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015
story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015
story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015
story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015
story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015
story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015
story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015
story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015
story of 16 coffee tables- mien meo mieng- umea 2015

Contact

×