Headwash – Gội đầu – 2005 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Photo

Video clip of “Headwash” Exhibition here

Tôi tự hỏi, trong cuộc đời của mỗi con người, liệu chúng ta phải gột rửa cái đầu của mình bao nhiêu lần là đủ để khiến nó trở nên nhẹ nhõm hơn, cởi mở hơn, sáng suốt hơn?

I wonder how often in a life time people should wash their head in order tobe purified, more open and bright?

 

Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005
Headwash – Gội đầu – 2005

Contact

×