“Những người chở” at phùng hưng street- 2018 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Photo

Hình ảnh những người phụ nữ với gánh hàng rong đã đi suốt chiều dài lịch sử của
khu Thăng Long Kẻ Chợ. Nó như một biểu tượng cho sự chịu thương chịu khó của
người phụ nữ Việt nam luôn tần tảo sớm hôm buôn bán nuôi chồng nuôi con. Những
gánh hàng rong len lỏi khắp nơi trong thành phố từ mờ sáng đến đêm khuya bất
nghề ngày mưa ngày nắng đã góp phần tạo nên năng lượng của thành phố, tạo nên
bản sắc của phố phường Hà Nội. Rồi đến một ngày cùng với phong trào hiện đại hoá
cùng với làn sóng toàn cầu hoá, không biết những gánh hàng rong với những sản vật
dân dã thôn quê có còn đủ sức gánh gồng trên những ngõ phốnơi thành thị.

The image of women carrying the twin basket over the shoulders has appeared
throughout the long history of Thang Long Ke Cho. It has become the symbol of a
struggling life of Vietnamese women who day to day working with buying\ selling things
on the streets earning a living to support their families. These street vendors are in the
corner of everywhere in the city from very morning till midnight in the rainy as well as
sunny days. They created the energy for this city, bringing a different distinguished
character for Hanoi. Then till one day with the modernization movement and
globalization, can these street vendors survive with the carrying the village local products
on their shoulders through street corners of Hanoi ?

“Những người chở” at phùng hưng street- 2018
“Những người chở” at phùng hưng street- 2018
“Những người chở” at phùng hưng street- 2018
“Những người chở” at phùng hưng street- 2018
“Những người chở” at phùng hưng street- 2018
“Những người chở” at phùng hưng street- 2018
“Những người chở” at phùng hưng street- 2018
“Những người chở” at phùng hưng street- 2018

Contact

×