Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Photo

Bộ ảnh này được thực hiện trong chuyến hải trình lênh đênh mười ngày trên biển Đông vượt qua 2000 hải lý đến gần Philippin. Mười ngày trên biển Đông trải nghiệm, chứng kiến sự kỳ diệu của thiên nhiên, sự vĩ đại của biển cả, cảm xúc con người cũng hoà nhập theo mỗi nhịp điệu đổi thay của thiên nhiên thời tiết.

Đi về phía Đông, hướng ra biển lớn bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé. Nhỏ bé trước tài sản thiên nhiên quý báu của tiền nhân để lại, nhỏ bé trước biết bao nỗi khổ đau của những thế hệ người Việt đã cố công gìn giữ và bảo vệ cho thế hệ sau. Đi về phía Đông cũng là một hành trình quan trọng trong hành trình lịch sử của nước Việt để dần hình thành xây dựng nên bản sắc dân tộc.

Đi về phía Đông cũng chính là hành trình mà mẹ Việt Nam phải chứng kiến những người con phải bỏ xứ ra đi trong tuyệt vọng. Phía Đông của đất mẹ Việt là biển lớn, vừa bao dung chở che, vừa là cánh cửa mở ra với thế giới tự do và rộng lớn.

 

Going to the East

This series of photos was taken during a ten-day voyage in the South China Sea that passed 2,000 nautical miles to the Philippines. Ten days in the East Vietnam Sea experience, witnessing the wonders of nature and the greatness of the sea, human emotions also blend in with each change of the weather.

Going to the East, facing the big sea would make everyone feel so tiny. We are so infnitesimal toward the precious natural assets of the ancestors, and the sufering of the people who have tried to preserve and protect those for the next generation.Going to the East is also an important journey in the Vietnamese history to gradually build up the national identity.

Going to the East is also the journey that the Vietnamese mothers had to witness their children leaving the country in despair. The East of Vietnam is the big sea, which does not only feel so tender but also open up the world of freedom and vastness.

Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015
Đi về phía Đông-Go to the East – VNUFA 2015

Contact

×