Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Photo

Nước Mặn Làng Sông

Chất liệu: Phù điêu ảnh, Thư pháp chữ Nôm, sắp đặt chữ sắt cắt CNC

Một sự trở về thú vị với nguồn gốc chữ Việt khi tôi tham gia vào dự án nghệ thuật này.

Lịch sử luôn là những lớp vỉa tầng thời gian chồng lấp rất khó để nắm bắt một cách xác thực. Lịch sử chữ Quốc ngữ có lẽ cũng vậy. Chính trong lần điền dã thăm thú những địa danh như thị cảng Nước Mặn và Tiểu chủng viện Làng Sông là một mối nhân duyên chắp nối xâu chuỗi những hiểu biết và những kinh nghiệm cá nhân bấy lâu nay của tôi về ngôn ngữ và văn hoá. Một cảng thị đã mất dấu của một cảng biển quan trọng kết nối với Hội An nơi những giáo sĩ Dòng Tên đầu tiên người Ý và Bồ Đào Nha đã vào và xin được truyền giáo cho giáo xứ Đàng Trong. Một Tiểu chủng viện Làng Sông có lịch sử 150 năm gắn với những bản in chữ Quốc ngữ đầu tiên. Những giáo sỹ người Ý và Bồ đã tìm hiểu và sử dụng thông thạo tiếng Việt cũng như chữ Nôm để thực hiện công việc truyền giáo. Những nỗ lực từ đầu thế kỷ 17 của các giáo sỹ trong việc la tinh hoá phiên âm của chữ Nôm chính là những tiền đề quan trọng để chữ Việt la tinh dần đi đến sự hoàn thiện. Chữ Nôm như một gạch nối chuyển tiếp quan trọng trong bược chuyển đột phá từ chữ Hán lên chữ Việt phiên âm la tinh. Chữ Quốc ngữ chính là chữ Nôm được la tinh hoá và hiện đại hoá. Với một người thực hành nghệ thuật thị giác đồng thời học tập và sử dụng tiếng Hán gần 10 năm trong môi trường Đại học, cuộc gặp gỡ tại Qui Nhơn lần này như một mối nhân duyên, xâu chuỗi lại nhận thức cá nhân của tôi về nguồn gốc chữ Việt trong mối tương quan lịch sử giữa chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ.

Tác phẩm của tôi gồm 3 phần tựa như những manh mối được sắp xếp tương tác trong không gian của Trung tâm khoa học ICISE, gợi mở cho người xem 1 hành trình tìm kiếm và khám phá những ý nghĩa của nguồn gốc cũng như lai lịch của chữ Quốc ngữ.

Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021
Nước mặn làng sông- ICISE quy nhơn- 2021

Contact

×