8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Photo

Clip here

Tôi còn nhớ “8m2” là một tiêu chuẩn, một chỉ tiêu tối thiểu về không gian ở của một đầu người được chính quyền quy định những ngày còn “Bao cấp”,  hay lâu hơn nữa nó là một con số được áp dụng triệt để trong chiến dịch “cải tạo nhà cửa” từ sau năm 54, giờ đây sau nửa thế kỷ vật lộn vẫn còn rất nhiều mảnh đời phải quay quắt trong “8m2”, nhưng không phải “8m2”một đầu người mà có khi “8m2” cho cả 8 đầu người…

I remember 8m2 was a standard, a minimum requirement of living space for one person during the subsidized economy, or even longer than that, it was the number applying for the campaign ” housing improvement” since 1954. Nowadays, after half a century struggling, many people still have to toss and turn in that 8m2 square, but it is not 8 m2 square for just one person, at times it is 8m2 for 8 people…

8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015
8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015
8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015
8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015
8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015
8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015
8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015
8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015
8m2- Photo-installation exhibition at Goethe Institut 2015

Contact

×