Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Photo
KHÔNG GIAN KÝ ỨC 22 HÀNG BUỒM
Con phố cũng như những dòng sông chảy trôi không ngừng, bao kiếp người qua, bao kiếp người tới. Trong vòng chảy của thời gian bất tận ấy, con phố nào cũng đầy ắp những kỷ niệm vui buồn. Phố Hàng Buồm là một trong những con phố tiêu biểu nhất cho một thành phố nằm bên sông. Phố xưa chuyên bán những mảnh buồm và cả những vật tư liên quan đến thuyền bè. Nay cánh buồm nâu chỉ còn là những ký ức, cũng như bao đổi thay, kẻ đến người đi. Số nhà 22 phố Hàng Buồm như một khúc xoáy, cuốn vào trong đó tất cả những thăng trầm của lịch sử con phố này. Ở đó có tất cả chuyện đời, chuyện phố, có chuyện của ngày xưa, của hôm nay, của mưa Âu gió Á, của dân Kẻ Chợ của những Hoa kiều và của người Hà Nội hôm nay. Bước chân vào “Không gian ký ức số 22 Hàng Buồm” mọi người có thể thấy sự kỳ diệu của những lớp thời gian. Các nghệ sĩ đã nhặt nhạnh, đã chắp nối những mảnh vụn của lịch sử để nó lấp lánh một vẻ đẹp tưởng như tình cờ mà đầy ngụ ý, dung dị mà sâu lắng.
Nhóm nghệ sỹ thực hiện:
Vũ Xuân Đông
Nguyễn Thế Sơn
Trần Hậu Yên Thế
Hoàng Thế Việt
KTS. Nguyễn Hoàng Phương
Giám tuyển: Nguyễn Thế Sơn
SPACE OF MEMORIES 22 Hang Buom Street
The street is like rivers flow non-stop, many lives have passed, many lives yet come. In the flow of that endless time, every street is filled with happy and sad memories. Hang Buom Street is one of the most representative streets for a city located by the river. The old street specializes in selling sails and boats supplies. Now the brown sail has become past memories, as well as many changes, people come and go. House number 22 Hang Buom street is like a whirlpool, entwining in it all the ups and downs of this street’s history. There are all life stories, street stories, stories of the old days, of today, of the Western rain and Eastern wind, of the Ke Cho people of the overseas Chinese and of the Hanoians today. Stepping into “Space of Memories No. 22 Hang Buom” everyone can see the magic of time layers. Artists have collected and assembled together pieces of history so that it sparkles with a beauty that seems to be accidental but full of meaning, simple but profound
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021
Ký ức 22 Hàng Buồm- 2021

Contact

×