Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Photo

Dấu ấn nghệ thuật của Thế Sơn tại Wink Hotel Saigon Center

Quả thật, Thế Sơn sử dụng ngôn ngữ độc nhất của riêng anh để giao tiếp với những vị khách tương lai của Wink Hotels. “Ngay từ thuở sơ khai, tôi đã rất ấn tượng với ý tưởng về chuỗi khách sạn này,”

Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020
Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020
Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020
Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020
Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020
Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020
Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020
Wink Saigon – 75 Nguyen Binh Khiem – HCMC 2020

Contact

×