Hồn nhiên như cô tiên- 22 Hàng Buồm-2022 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Painting
  • Photo

Dự án “Hồn nhiên như cô tiên”

Tiếp nối tinh thần từ dự án “Từ truyền thống tới truyền thống”, dự án “Tiên – Rồng” lần này được tiến hành trong gần 2 tháng với tinh thần học hỏi nghiên cứu những giá trị nghệ thuật và văn hoá từ hình tượng tiên nữ cưỡi rồng rất phổ biến trong các mảng chạm khắc đình làng, một đề tài được yêu thích trong nghệ thuật dân gian của vùng đồng bằng Bắc Bộ xưa kia. Trải qua nhiều lần đi điền dã các ngôi Đình cũng như tìm hiểu nghiên cứu hình tượng tiên nữ từ nhiều góc độ tiếp cận liên ngành mang tính biểu tượng, văn hoá học, lịch sử…nhiều ý tưởng độc đáo của các nghệ sĩ trẻ đã được phát triển trở thành những tác phẩm mỹ thuật, nghệ thuật thị giác hấp dẫn đưa tới những cách nhìn nhận diễn giải độc đáo về một hình tượng nghệ thuật dân gian được biến chuyển trong hình hài của những tác phẩm nghệ thuật mới mẻ. Những chất liệu truyền thống của mỹ thuật Việt nam như Lụa, Sơn mài, giấy Dó tiếp tục được ứng dụng và sáng tạo tương tác cùng những ngôn ngữ của nghệ thuật sắp đặt ứng biến đối thoại với không gian của trung tâm văn hoá nghệ thuật 22 Hàng Buồm, từng là Hội Quán Quảng Đông trước kia. Dự án như một nỗ lực mở rộng những thực hành nghệ thuật đối thoại với những di sản văn hoá truyền thống Việt Nam của thế hệ những nghệ sỹ trẻ, đồng thời mong muốn mở rộng những giới hạn trong thực hành chất liệu mỹ thuật truyền thống của Việt Nam theo hướng liên ngành, gắn với bối cảnh và nơi chốn thực tế.

Dự án cũng mong muốn nâng cao sự hiểu biết và khả năng hợp tác phối hợp giữa các thế hệ hoạ sỹ để giải quyết những vấn đề tổng hoà và bổ sung cho nhau trong một dự án mang tính liên ngành, góp phần mang những dự án nghệ thuật mang tính thực tiễn cao đóng góp vào tiến trình từng bước hội nhập trong nền công nghiệp văn hoá.

Giám tuyển Nguyễn Thế Sơn

Hồn nhiên như cô tiên- 22 Hàng Buồm-2022
Hồn nhiên như cô tiên- 22 Hàng Buồm-2022
Hồn nhiên như cô tiên- 22 Hàng Buồm-2022
Hồn nhiên như cô tiên- 22 Hàng Buồm-2022
Hồn nhiên như cô tiên- 22 Hàng Buồm-2022
Hồn nhiên như cô tiên- 22 Hàng Buồm-2022
Hồn nhiên như cô tiên- 22 Hàng Buồm-2022

Contact

×