“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Photo

Tác phẩm “máy nước công cộng” gợi nhớ một thời kỳ bao cấp, ngay trên chính vị trí con
phố Phùng Hưng này cũng đã từng tồn tại một cái máy nước công cộng như biết bao
nhiêu cái máy nước khác đã từng tồn tại khắp thành phố. Nó đã từng có một vị trí quan
trọng sống còn đến toàn bộ sinh hoạt của những người dân khi mà nguồn nước phía trong
những ngôi nhà ống đã không còn đủ để cung cấp cho một lượng dân số đông đảo đổ về
Hà nội những năm tập trung bao cấp. Nó như một nhân chứng, chứng kiến sự thay đổi
của Hà Nội, cũng như cuả chính bức tường Phùng Hưng trước thời kỳ nó bị bịt lại. Hà
nội ngày nay không còn tồn tại hình ảnh cái máy nước công cộng nữa. Tác phẩm gợi nhớ
ký ức một thời của Hà nội vào những năm tuy khó khăn đói kém nhưng vỉa hè với tụ
điểm những cái máy nước, lại trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng và vui chơi trò chuyện
của cả người lớn lẫn trẻ con. Sự tương tác giữa người với người thời kỳ đó chính là
nguồn cảm hứng kêu gọi những con người của Hà Nội hiện đại ngày hôm nay cùng tương
tác với một biểu tượng về “giá trị nguồn sống”, với lịch sử của bức tường này cũng như
với chính lịch sử của Hà nội một thời.

“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018
“Máy nước thời gian” at Phung Hung street- 2018

Contact

×