Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung” ← Back to the portfolio

  • In →
  • Photo

Như chúng ta đều biết Đình là nơi quy tụ đoàn kết mọi thành phần trong cộng đồng dân cư, là thiết chế văn hoá bền vững nơi duy trì và phát huy bản sắc văn hoá của cộng đồng. Trong quá khứ Đình đã có ảnh hưởng sâu sắc đến đời sống tinh thần, tâm linh của người dân, hướng người dân trong cộng đồng đến sự tốt lành, đến cái thiện cái ích cho xã hội, cho gia đình, tránh xa điều ác. Nhưng xã hội hiện đại phát triển, nhu cầu cho cuộc sống vật chất ngày càng cao, tư tưởng thực dụng ngày càng nhiều, Đình làng, ngôi nhà chung đã bị lãng quên nhanh chóng, không những bị lãng quên mà Đình còn bị triệt để tận dụng, bị lấn chiếm, xâm cư, đập phá, cải tạo, huỷ hoại làm biến dạng các kiến trúc đặc sắc của Đình, đến giờ rất nhiều ngôi Đình là nơi ở của các hộ dân sống chen chúc…
Mục tiêu của dự án là ghi lại hiện trạng mặt tiền của các ngôi Đình làng phố cổ, đã biến đổi ra sao qua các bước thăng trầm của lịch sử cũng như qua thái độ đối xử của con người trong cộng đồng đối với những “Di sản về vật chất và tinh thần” đó. Dự án giúp tôi tìm hiểu lại lịch sử, tìm hiểu những gía trị bị che lấp, quên lãng đồng thời cũng giúp tôi thêm hiểu biết về những câu chuyện phía sau cái mà chúng ta nhìn thấy hàng ngày.

Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”
Dự án “Tôi đi tìm ngôi nhà chung”

Contact

×