Bandung photography triennale -Indonesia -2022 ← Back to the portfolio

  • In →
  • Photo
Dự cảm
Biến đổi khí hậu là một vấn đề lớn toàn cầu những năm gần đây. Việt Nam là một trong những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu toàn cầu. Nhiệt độ trái đất đã tăng thêm nhiều bắt đầu từ khi cuộc cách mạng công nghiệp được tiến hành. Những ống khói của các nhà máy công nghiệp cũng như của từ các nhà máy sưởi trong thành phố khắp Bắc Kinh từ những năm 2008 là một hình ảnh ám ảnh về sự tan chảy. Chúng đối ngược hoàn toàn với những hình ảnh con sông Hồng chảy qua thành phố Hà nôi nơi tôi sinh sống cạn dần nước vào mùa hè. Con sông Hồng cũng như con sông Mekong là mạch nguồn sống của Việt nam đều bắt nguồn và chảy vào từ Trung Quốc. Những hình ảnh gợi một mối liên hệ nhân quả, như chính mối liên hệ chặt chẽ trong mắt xích hệ sinh thái của mẹ thiên nhiên.
Nguyễn Thế Sơn
——–
Premonition/Presage
Climate change is a major global problem in recent years. Vietnam is one of the countries most affected by global climate change. Earth’s temperature has increased significantly since the beginning of the industrial revolution. The chimneys of industrial plants as well as those from city heating plants across Beijing since 2008 are a haunting image of melting. They are in stark contrast to the images of the Red River curving through the city of Hanoi where I live, gradually drying out in the summer. The Red River as well as the Mekong River, which is the “life source” of Vietnam, both originate and flow in from China. The images suggest a cause-and-effect relationship, like the close connection in the ecological chain of mother nature.
Nguyen The Son
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022
Bandung photography triennale -Indonesia -2022

Contact

×