Nặng bồng nhẹ tếch (HUẾ 2010) ← Back to the portfolio

  • In →
  • Installation
  • Photo

Sau những quyết tâm đẩy mạnh công nghiệp hóa ,hiện đại hóa đất nước ,rồi đây cái không gian trên đầu của mỗi chúng ta có thể sẽ quang đãng hơn , sạch sẽ hơn , an toàn hơn khi không còn xuất hiện những bó dây dợ dọc ngang trên các cây cột điện . Trước khi chúng có thể trở thành hàng bao tấn rác phế liệu tôi xin kể các bạn nghe câu chuyện về những khoảnh khắc lãng mạn đến kỳ lạ trong sự cộng sinh của hai hệ thống cây này  : cây cột điện và cây xanh . Sự hài hòa trong mâu thuẫn của chúng đã tạo nên một bản giao hưởng không có phần kết có cái tên vinatree.com

Nguyễn Thế Sơn

Nặng bồng nhẹ tếch (HUẾ 2010)
Nặng bồng nhẹ tếch (HUẾ 2010)
Nặng bồng nhẹ tếch (HUẾ 2010)
Nặng bồng nhẹ tếch (HUẾ 2010)
Nặng bồng nhẹ tếch (HUẾ 2010)
Nặng bồng nhẹ tếch (HUẾ 2010)
Nặng bồng nhẹ tếch (HUẾ 2010)

Contact

×